Web Analytics

راهنمای جستجوی نمایندگان بیمه:

در صفحه اصلی شما می توانید نمایندگی های بیمه مورد نظر خود را به دو صورت جستجو کنید:

 

 1. با تایپ بخشی از آدرس یا  محل مورد نظر شما و همچنین انتخاب یک  شرکت بیمه خاص و یا همه شرکت های بیمه موجود  

 2.  براساس نام ویا کد نمایندگی


در قسمت اول شما کافی است شرکت بیمه و شهر مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس بخشی از آدرس را تایپ می کنید تا تمامی نمایندگی های بیمه مورد در خواست شما در آن منطقه برای شما نمایش داده شود.

در قسمت دوم کافی است شما کد نمایندگی و یا نام نماینگی و یا هردو را ثبت می کنید تا مشخصات کامل آن نمایندگی به همراه محل قرار گیری آن در نقشه برای شما نمایش داده شود.

در قسمت نتایج جستجوی  نماینده ها ،  به طور پیشفرض حداکثر 50 نماینده نمایش داده  میشود و میتوانید با انتخاب آدرس و نام شرکت بیمه گر ، نتایج را محدودتر سازید