Web Analytics

بیمه شخص ثالث دانا

 

بیمه شخص ثالث دانا
بینه شخص ثالث دانا چیست ؟


در این مقاله بطور خلاصه از مزایای بیمه شخص ثالث دانا را برای شما عزیزان توضیح دهیم .

در بيمه شخص ثالث دانا ، مسئوليت مدنی تمامی دارندگان وسايط نقليه در مقابل خسارت وارده به افراد ثالث ( مالی و جانی ) تحت پوشش قرار مي گيرد . منظور از خسارت جانی یا بدنی ، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا نقص عضو ( جزئی یا کلی ) ، شکستگی ، از کار افتادگی ( موقت یا دائم ) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه شخص ثالث می باشد .
 منظور از خسارتهای مالی ، زیان و ضررهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه شخص ثالث ، به اموال شخص ثالث وارد شود. بيمه شخص ثالث در بیشتر كشورهای دنیا اجباری شده و در کشورمان نيز از سال 1347 تا به حال داشتن بیمه شخص ثالث  اجباری است .

خطرات تحت پوشش بیمه شخص ثالث دانا

حوادث مشمول بيمه شخص ثالث دانا عبارت است از هرگونه حادثه ای مانند : تصادف ،  تصادم ، آتش سوزی ، سقوط ، واژگونی و يا انفجار خودرو و وسايل نقليه وتوری دارای بیمه شخص ثالث و نیز خسارتی که از محمولات خودرو یا وسیله نقلیه مزبور به افراد ثالث وارد شود . به استثنای راننده مسبب حادثه افرادی كه به سبب حوادث خودرو مورد بيمه دچار زيان و آسیب های جانی و مالی می شوند شخص ثالث تلقی می شوند  .

 خطرات خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث دانا

*خسارات وارده به خودرو مسبب حادثه
* خسارات وارده به محمولات وسیله خودرو مسبب حادثه
* خسارات ناشی از تشعشعات اتمی و راديو اكتيو
* خسارات ناشی از محكوميت جزائی و پرداخت جرائم
* خسارات ناش از حوادثي كه درخارج از كشور اتفاق می افتد
تخفیف های عدم خسارت بیمه شخص ثالث دانا
دارندگان بیمه شخص ثالث دانا میتوانند در صورت عدم استفاده از بیمه شخص ثالث دانا خود به صورت جدول زیر از تخفیفات بیمه شخص ثالث دانا بهره مند شوند .

یکسال عدم خسارت بیمه شخص ثالث دانا     10%
دو سال عدم خسارت بیمه شخص ثالث دانا     15%
سه سال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث دانا     20%
چهار سال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث دانا    30%
پنج سال تخفبف عدم خسارت بیمه شخص ثالث دانا    40%
شش سال تخفبف عدم خسارت بیمه شخص ثالث دانا    50%
هفت سال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث دانا    60%
هشت و بیشتر سال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث دانا     70%   

 دوستان عزیز شما میتوانید برای کسب اطلاعات نظیر خرید بیمه شخص ثالث دانا ، سفارش بیمه شخص ثالث دانا ، قیمت بیمه ثالث دانا ، محاسبه بیمه ثالث دانا ، نرخ بیمه ثالث دانا ، و استعلام بیمه ثالث دانا ، را در قسمتهای محاسبه آنلاین و استعلام همین سایت و یا مراجعه بیمه سایت بیمه دانا ( بیمه مرکزی بیمه دانا ) اطلاعات خود را تکمیل نمایید .

شرکت بیمه دانا