Web Analytics

بیمه شخص ثالث آسیا

 

بیمه شخص ثالث آسیا
 

بیمه شخص ثالث آسیا چیست ؟


در این مقاله بطور خلاصه از مزایای بیمه شخص ثالث آسیا را برای شما عزیزان توضیح دهیم .

بیمه نامه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی شرکت بیمه آسیا  -  بیمه شخص ثالث بیمه آسیا
بیمه شخص ثالث آسیا یکی از انواع بیمه نامه مسئولیت میباشد و با آن که بیمه های بازرگانی عموما اختیاری هستند اما براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و همچنین قانون مصوب 29/10/1347 می بایست تمامی وسایل نقلیه موتوری دارای بیمه شخص ثالث باشند و داشتن بیمه شخص ثالث اجباری و ضروری می باشد.

 

تعریف بیمه گر در بیمه شخص ثالث آسیا


شرکت و یا موسسه بیمه مجاز به انجام بیمه شخص ثالث در مقابل اشخاص ثالث می باشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و به موجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه می نمایند.
             
تعریف بیمه گذار در بیمه شخص ثالث آسیا


بیمه گذار در بیمه شخص ثالث شرکت بیمه آسیا شخصی است که نام وی تحت این عنوان در شرایط خصوصی بیمه نامه شخص ثالث ذکر شده باشد و یاهر شخصی که به دستور و اجازه بیمه گذار ، نگهداری و رانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه شخص ثالث را به عهده داشته باشد از لحاظ بیمه نامه شخص ثالث (بیمه گذار) حساب می شود .


تعریف اشخاص ثالث در بیمه شخص ثالث بیمه آسیا


تمامی اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می شوند ، چه اشخاص داخل و یا خارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند از جهت بیمه شخص ثالث آسیا (ثالث) حساب می شوند .
   دوستان عزیز شما میتوانید برای کسب اطلاعات نظیر خرید بیمه شخص ثالث آسیا ، سفارش بیمه شخص ثالث آسیا ، قیمت بیمه ثالث آسیا ، محاسبه بیمه ثالث آسیا ، نرخ بیمه ثالث آسیا ، و استعلام بیمه ثالث آسیا ، استعلام ثالث آسیا ، استعلام بیمه آسیا ، را در قسمتهای محاسبه آنلاین و استعلام همین سایت و یا مراجعه بیمه سایت بیمه آسیا ( بیمه مرکزی بیمه آسیا ) و یا تماس با نمایندگی بیمه آسیا اطلاعات خود را تکمیل نمایید .


شرکت بیمه آسیا